Moderne levenhypotheek

De moderne levenhypotheek kenmerkt zich door meer flexibiliteit dan de traditionale levenhypotheek. De gekoppelde kapitaalverzekering kan gedurende de looptijd worden aangepast aan financiële of persoonlijke situatie.  De premie voor deze verzekering bestaat uit een overlijdensrisicodekking (risicopremie) en een deel voor het opbouwen van kapitaal (de spaarpremie). De risicopremie is afhankelijk van je leeftijd en het op te bouwen kapitaal. Naarmate er meer kapitaal is opgebouwd, daalt het risico en dus ook de hoogte van dit deel van de premie (immers, de verzekeraar loopt minder risico).  De ingelegde premies worden belegt in units. De units worden verkocht om dekking bij overlijden te financieren. Dit noemt men ook wel het “universal-life principe”.
Over de spaarpremie krijg je meestal een vaste vergoeding van ongeveer 3%. Dit is de zogenoemde vaste rekenrente.  Met deze vergoeding kun je 60% tot 70% van de hypotheekschuld aflossen aan het einde van de looptijd of bij overlijden van (een van) de verzekerde.  Daarnaast vergoed de verzekeraar nog een variabel deel wat afhankelijk is van het resultaat van de verzekeraar. Deze variabele beloning zou onder normale omstandigheden genoeg moeten zijn om de volledige hypotheekschuld af te lossen. Dit wordt echter niet gegarandeerd.
De hypotheekrente is volledig aftrekbaar.
 

Kenmerken Moderne levenhypotheek

 1. Geen aflossing gedurende de looptijd
 2. De maandlasten (rente en premie) staan vast
 3. De hypotheek wordt (gedeeltelijk) afgelost aan het einde van de looptijd vanuit de kapitaalverzekering
 4. Er wordt gewerkt met gegarandeerde opbrengst en variabele opbrengst
 5. De betaalde premie wordt belegt in zogenaamde units en bieden een ruimte keuze aan beleggingsmogelijkheden
 6. Uitkering van belegde – of gespaarde premie is belastingvrij onder bepaalde voorwaarden
 7. Je kunt zelf een combinatie kiezen tussen hypotheekverstrekker en verzekeraar
 8. Bij de moderne levenhypotheek kun je vaak tussentijdse wijzigingen doorvoeren
   

Voordelen Moderne levenhypotheek

 1. Maximale renteaftrek tijdens de gehele looptijd
 2. Je maakt optimaal gebruik van fiscale maatregelen
 3. Een deel van de opbrengst van de levensverzekering is gegarandeerd
 4. De samenstelling van de premie wordt vastgesteld volgens het Universal-life principe
 5. Er is een kans om meer kapitaal op te bouwen dan nodig is voor het aflossen van de hypotheek.  Dit kan echter ook vrij makkelijk omslaan in een nadeel
 6. De flexibele opzet maakt het mogelijk verzekeringen te wijzigen en zo aan te passen aan je huidige situatie

Nadelen Moderne levenhypotheek

 1. Er is geen garantie dat de gehele hypotheekschuld aan het einde van de looptijd kan worden afgelost
 2. De levensverzekering is vaak niet erg duidelijk. Zo weet je soms niet welk deel van de premie opgaat aan kosten. Laat je hierover dan ook goed informeren
 3. Aan het wijzigen van de levensverzekering zijn kosten verbonden
 4. Zodra het gespaarde bedrag op het moment van uitkeren hoger is dan de hypotheekschuld, moet over het meerdere belasting worden betaald

Aandachtspunten bij het zoeken naar een Moderne levenhypotheek

De moderne levenhypotheek is een hypotheek gecombineerd met een levensverzekering. Via de zogenaamde “fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning” kun je gedurende 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal opbouwen. Bij een looptijd van 15 jaar geldt een maximum vrijstelling in 2010 van € 34.100,=. Bij een looptijd van 20 jaar is dit € 150.000,=. Deze vrijstelling geldt per verzekerde! Voor gehuwden en samenwonenden is de vrijstelling bij 20 jaar € 301.000,=.
Zorg er voor dat je inzicht krijgt in de opbouw van de premie. Hoe lager het bedrag voor de risicodekking, hoe hoger het bedrag wat overblijft om te renderen en dus hoe groter de kans dat het eindbedrag voldoende is voor de aflossing van de hypotheekschuld. 
Bezoek een goede hypotheek adviseur voor meer gerichte informatie over de moderne levenhypotheek.