Beleggingshypotheek

De beleggingshypotheek is een hypotheek waarbij je een bepaald bedrag belegt om de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd te kunnen aflossen. Je kunt dit bereiken door maandelijks of eenmalig een bedrag te storten in een beleggingsverzekering of direct in een beleggingsfonds. Ook is het mogelijk om bij sommige hypotheekverstrekkers een bestaande aandelenportefeuille te verpanden.
De beleggingshypotheek bestaat dus uit een aflossingsvrije hypothecaire lening die gekoppeld is aan een kapitaalverzekering. Je betaalt dus over de gehele looptijd periodiek de rente over de hoofdsom en een premie voor de kapitaalverzekering.
Het verschil tussen de beleggingshypotheek en de traditionele levenhypotheek en spaarhypotheek is dat de verzekeringnemer bij de beleggingshypotheek zelf kan bepalen waar zijn premie wordt belegd.
De beleggingshypotheek is een risicovolle hypotheek. Het resultaat van je beleggingen is niet gegarandeerd en kan (veel) lager uitkomen dan je beoogde eindbedrag door dalingen van aandelenkoersen.  Je kan op beperkte schaal zelf invloed uitoefenen op de aan- en verkoop van de aandelen en daarmee op het rendement. Echter, vaak beperkt de hypotheekverstrekker je hierin door je alleen een keuze aan te bieden uit zijn eigen beleggingsfondsen.
 


Kenmerken Beleggingshypotheek

  1. Aflossing is niet noodzakelijk, je profiteerd maximaal van de huidige aftrekmogelijkheden
  2. Doordat je het beleggingsdeel niet in een verzekering wordt opgebouwd blijft de kapitaalvrijstelling in Box I in tact
  3. Het vermogen wat je in de beleggingsrekening opbouwd wordt belast in Box III. Je betaald 1,2% belasting over het gemiddeld uitstaande vermogen in een jaar
  4. Door actief bezig te zijn met de aan- en verkoop van de aandelen kun je het rendement zelf beinvloeden

Voordelen Beleggingshypotheek

  1. Maximale renteaftrek tijdens de gehele looptijd
  2. Je bepaalt voor een deel zelf waar je premie in wordt belegd
  3. Er is een kans om meer kapitaal op te bouwen dan nodig is voor het aflossen van de hypotheek.


Nadelen Beleggingshypotheek

  1. Beleggen in aandelen is altijd risicovol. Er bestaat dan ook een kans dat u (veel) minder hebt opgebouwd aan kapitaal dan nodig is voor het aflossen van de hypotheekschuld
  2. Om het risico van laag rendement af te dekken is het slim, en soms zelfs verplicht, om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Dit brengt dus wat extra kosten met zich mee


Aandachtspunten bij het zoeken naar een Beleggingshypotheek

Besteed veel tijd aan het overwegen van de risico’s van een beleggingshypotheek. Wanneer je de juiste beslissingen maakt en de aandelenmarkt je gunstig gezind is kun je meer kapitaal opbouwen dan noodzakelijk voor de aflossing van je schuld.
Vaak wordt geschermd met rendementen van aandelen maar dit gaat dan altijd over het gemiddelde van alle aandelen over een bepaalde periode. Bovendien worden er ook kosten berekend bij elke aan- en verkooptransactie wat dus direct van het rendement af gaat. Zelfs bij een langdurig positieve opbouw van uw portefuille kan 1 slecht jaar uw kaptiaal zo maar halveren.
Kies je voor een beleggingshypotheek, laat je dan goed adviseren over de verschillende beleggingsprofielen en stuur dit gedurende de looptijd ook bij. Zo loop je niet het risico dat in 20 jaar opgebouwd kapitaal vlak voor de eindstreep te veel slinkt als gevolg van een hoog risico beleggingsprofiel bij sterk dalende koersen.