Bankspaarhypotheek

De bankspaarhypotheek is een hypotheek waarbij je kapitaal opbouwt via een (geblokkeerde) spaar- of beleggingsrekening. Dit noemt men het banksparen.
Er zijn twee varianten. De Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en het Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW). Beide varianten dienen om een kapitaal op te bouwen voor het aflossen van de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd.
 

Spaarrekening Eigen Woning (SEW)

Dit is de veiligste vorm van de twee varianten. Over het algemeen gelden voor de bankspaarrekening dezelfde kenmerken als de spaarhypotheek. De rentevergoedings is meestal gelijk aan de rente op de hypotheekschuld waardoor je gegarandeerd rendement op je vermogen hebt. Hiermee wordt de aflossing van de hypotheekschuld gegarandeerd.
Het verschil tov de spaarhypotheek is vooral dat aan de bankspaarhypotheek standaard geen overlijdensrisicoverzekering aan de rekening is gekoppeld. Hierdoor blijft er dus bij vroegtijdig overlijden een restschuld over. Het is dan ook aan te bevelen een aanvullende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Je kunt hiervoor zelf een verzekeraar kiezen, dit hoeft dus niet bij de hypotheekverstrekker te worden afgesloten.
 

Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW)

De BEW is een geblokkeerde beleggingsrekening waarop maandelijks geld wordt gestort. Het ingelegde vermogen wordt meestal belegd in beleggingsfondsen. Je kunt hierbij ook verschillende risicoprofielen kiezen, van risicovol tot risicoloos. Beleggen is zoals algemeen bekend een onzekere vorm van kapitaal opbouwen.  Bij de beleggingsvariant van de bankspaarhyptotheek wordt het rendement dan ook niet gegarandeerd en er blijft daarom altijd een niet geringe kans dat het kapitaal op de einddatum niet voldoende zal zijn om de hypotheeklening af te lossen.  Indien je meer opbouwt dan nodig voor het aflossen van de eigenwoningschuld of je overschrijdt de wettelijke vrijstelligsbedragen, dan heeft dit fiscale gevolgen. Over het meerdere gespaarde bedrag moet je dan belasting betalen.  Ook voor deze variant van de bankspaarhypotheek dien je het overlijdensrisico los te verzekeren bij een verzekeraar naar keuze.
 

Voordelen Bankspaarhypotheek - sparen

 1. Aflossing is niet noodzakelijk, je profiteerd maximaal van de huidige aftrekmogelijkheden
 2. Doordat het rendement op de spaarpremie vaststaat, is het eindkapitaal gegarandeerd
 3. Het rendement van de spaarpremie is belastingvrij in box 1 gedurende de 15- of 20-jarige looptijd
 4. Door toepassing van de “fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning” is de uitkering aan het einde van de looptijd onder bepaalde voorwaarden belastingvrij
 5. Door de koppeling van de spaarrente aan de rente van de hypotheekschuld worden de gevolgen voor de maandlasten bij wisselende rentetarieven gematigd

Nadelen Bankspaarhypotheek - sparen

 1. Een overlijdensrisicoverzekering is geen vast onderdeel van de hypothyeek, deze moet dus aanvullend worden afgesloten
 2. Fiscale regelementen beperken de vrijheid van een bankspaarhypotheek bij tussentijdse aanpassingen.
 3. De hypotheeklening en de (geblokkeerde-) rekening zijn gekoppeld en moeten dus bij dezelfde bank worden afgenomen.
 4. De hypotheekrente is meestal 0,2% hoger dan bij andere hypotheekvormen

Voordelen Bankspaarhypotheek - beleggen

 1. Maximale renteaftrek tijdens de gehele looptijd
 2. Je kunt zelf een risicoprofiel kiezen voor je beleggingen
 3. Er is een kans om meer kapitaal op te bouwen dan nodig is voor het aflossen van de hypotheek.  Dit kan echter wel fiscale nadelige gevolgen hebben
 4. Het waarde van de beleggingsrekening die gekoppeld aan de hypotheeklening is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing
 5. Door toepassing van de “fiscale vrijstelling voor kapitaalverzekeringen eigen woning” is de uitkering aan het einde van de looptijd onder bepaalde voorwaarden belastingvrij

Nadelen Bankspaarhypotheek – beleggen

 1. Een overlijdensrisicoverzekering is geen vast onderdeel van de hypotheek, deze moet dus aanvullend worden afgesloten
 2. Beleggen in aandelen is altijd risicovol. Er bestaat dan ook een kans dat u (veel) minder hebt opgebouwd aan kapitaal dan nodig is voor het aflossen van de hypotheekschuld
 3. De hypotheeklening en de (geblokkeerde-) rekening zijn gekoppeld en moeten dus bij dezelfde bank worden afgenomen
 4. De hypotheekrente is meestal 0,2% hoger dan bij andere hypotheekvormen

Aandachtspunten bij het zoeken naar een Bankspaarhypotheek

Besteed veel tijd aan het overwegen van de mogelijkheden van een bankspaarhypotheek. Vind je beleggen te risicovol, kies dan voor de spaarvariant. Wanneer je de juiste beslissingen maakt en de aandelenmarkt je gunstig gezind is kun je met de beleggingsvariant meer kapitaal opbouwen dan noodzakelijk voor de aflossing van je schuld. Dit heeft wel mogelijke fiscale gevolgen.
Kies je voor een bankspaarhypotheek, laat je dan goed adviseren over de verschillende mogelijkheden en hou in je achterhoofd de je situatie gedurende de looptijd van de hypotheeklening altijd kunnen veranderen.